Hlavní nabídka
Nabídka

Bílá korková fasáda

DECORK ALFAREFLEX.02

Reflexní bílá povrchová úprava z korku (velikost zrna 0 - 1 mm)

Dekorativní bílá povrchová úprava vyrobena z korku a vody na bázi pryskyřic (velikost zrna 0 - 1 mm) pro vnější stěny schopná odrážet dopadající sluneční záření.

Technické vlastnosti výrobku zaručují vysokou úroveň tepelné izolace, úspory energií a tepelného komfortu budov, což je v letní sezóně velmi důležité. Kromě toho je to elastická povrchová úprava, odpuzující vodu, odolná vůči povětrnostním vlivům, jakož i proti erozních působení soli v mořských oblastech.

CENA s DPH za 1 kg - 397,- Kč. (balenie 20 kg)

VÝHODY:
• vynikající reflexní kapacita slunečních paprsků
• pomáhá šetřit energii a tepelný komfort
• přispívá k hygrometrickej regulaci prostředí
• vysoká elasticita a odolnost proti trhlinám
• jednoduchá a rychlá aplikace
• akreditované LEED

VÝTĚŽNOST:
0,8 - 1,0 kg / m2 v 2 vrstvách o tloušťce 1 mm.

BARVA: - bílá

OBLASTI POUŽITÍ:
Produkt je určený na povrchovou úpravu a dekoraci vnějších fasád kombinovaný s tepelněizolačními systémy Diasen. Decork Alfareflex 0,2 vykazuje vynikající adhezní schopnosti na jakémkoliv podkladu, a proto je možné jej se správným základním nátěrem použít na různé podklady: kov, omítku, cementové podklady a dlaždice.

BALENÍ: - plastový kbelík o hmotností 18 kg.

SKLADOVÁNÍ
Výrobek skladujte v originálních obalech dokonale uzavřených, na dobře větraných místech, mimo slunečního záření, vody a mrazu, při teplotách mezi + 5 ° C a + 35 ° C.
Skladovací doba:  - 12 měsíců

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být zcela vytvrzený a dostatečně odolný.
Povrch musí být dokonale vyrovnaný, důkladně čistý, suchý, dobře konsolidovaný, bez olejů, mastnoty nebo zbytků částí nebo jiných materiálů, které mohou zhoršit přilnavost produktu.
Pokud je povrch drtivý jako celek, zcela ho seškrabejte, dokud nedosáhnete pevný podklad, a praskliny nebo poškozené části obnovte vhodnou maltou.
V případě hydro-čištění počkejte na úplné vysušení podkladu.
Potenciální vlhkost v podkladu v důsledku záření může zhoršit přilnavost aplikovaného produktu. Decork Alfareflex 0,2 přilne k různým druhům podkladu bez základního nátěru, přesto se doporučuje provést test na ověření přilnavosti nebo potřeby použít základní nátěr.

Diathonitové omítky nebo nové omítky:
Ujistěte se, že omítka je dobře vyrovnaná, aby byla co nejhladší. Jinak naneste vrstvu vhodné omítky. Na omítku naneste speciální fixační základní nátěr Color Primer.

Staré omítky:
Ujistěte se, že je omítka kompaktní a dobře přilepena k podkladu, jinak ji částečně nebo úplně odstraňte a znovu ji obnovte.
V případě natíraných omítek podle široké škály barev na trhu doporučuje provést test přilnavosti, aby se ověřila vhodnost použití nebo potřeba použití základního nátěru Color Primer.
Na hrubé omítky, Decork Alfareflex 0,2, je možné aplikovat přímo. V případě prašného podkladu použijte fixační prostředek D20 (viz produkt).
sádrokarton:
Na sádrokartonových površích se ujistěte, že spáry jsou utěsněny a vyhlazené. Naneste přípravek D20.

Beton:
V případě nově realizovaného cementového podkladu musí být dostatečně vytvrzen.
V případě prasklin, děr nebo nepravidelných ploch je opravte vhodnou cementovou maltou.
Pro lepší přilnavost k hladkému a vlhkému betonu se doporučuje základní nátěr Color Primer (viz produkt).
Na vlhké podkladu používejte jako základní nátěr Vapostop (viz produkt), aby nedošlo k tvorbě puchýřů nebo odloupnutí se.
Pokud je podklad ovlivněn vzlínající vlhkostí, je nutné použít WATstop (viz produkt). WATstop se dá použít i na vyplnění malých trhlin a na vyrovnání podkladu. Na hrubý beton použijte základní nátěr Vapostop.

Dlážděné podlahy:
Dbejte na to, aby byly dlaždice dobře přilepené k podkladu, jinak je vyjměte a obnovte pomocí vhodné cementové malty.
Dlaždičkový povrch nesmí obsahovat stopy oddělujících látek, jako jsou tuky, oleje, chemikálie atd.
Podklad důkladně očistěte a povrch ošetřete základním nátěrem Grip Primer (viz produkt).
Chcete-li vyplnit spáry dlaždic a vytvořit dokonale vyrovnaný povrch, ručně naneste ocelovou nebo pogumovanou stěrkou ve dvou vrstvách Vaposhield (viz produkt). Vaposhield se musí používat, i když je podklad vlhký nebo ovlivněn stoupající vlhkostí. Vzhledem k široké nabídce dlaždic na trhu se doporučuje provést test na ověření správné přilnavosti systému.

Dřevo:
Povrch důkladně očistěte odstraněním prachu, zbytků a oddělujících částí. Dřevo musí být zcela suché, dobře odolné a stabilní.
Před aplikací Decork Alfareflex 0,2 ošetřete dřevěné povrchy základním nátěrem Grip Primer.
Produkt neaplikujte na dřevěné podpěry s mnoha spoji.

Kov:
Povrch důkladně očistěte odstraněním všech nečistot a případných laků, které nejsou dobře připevněny.
Před aplikací Decork Alfareflex 0,2 naneste na povrch základní nátěr Color Primer.
V případě rzi před aplikací Color Primer povrch ošetřete antikorozním přípravkem.
Pokud je kovový povrch natřený, doporučuje se provést test na ověření správné přilnavosti systému.

Hladké povrchy:
Na obzvlášť hladké a nesavé povrchy použijte speciální základní nátěr Color Primer.

Ošetření spojů:
Potenciální spoje na podpěrách (spoje mezi panely z betonu nebo jiných materiálů, dilatační, kontrolní nebo izolační spoje) musí být před nanesením Decork Alfareflex 0,2 ošetřeny polyuretanovým tmelem Diaseal Strong (viz produkt).
Body, které přicházejí do styku s dveřmi nebo okny, ošetřete tmelem Diaseal Strong.

MÍCHÁNÍ:
Před aplikací produkt vždy promíchejte spirálovým míchadlem na vrtačce, dokud nezískáte homogenní směs.
• Nalijte obsah sáčku do kbelíku.
• Míchejte nejméně 2 nebo 3 minuty, dokud se nedosáhne homogenní směs.
• Výrobek je připraven k použití a obvykle se nemusí ředit. V extrémně horkých klimatických podmínkách je možné přidat:
- Na ruční nanášení maximálně 5% vody (1 l vody v každém balení o hmotnosti 20 kg).
- Na aplikaci aplikační pistolí maximálně 10% vody (2 l na 20 kg balení).
• Doporučuje se ředit produkt vždy stejným způsobem, aby se zabránilo změnám barvy.
• Směs znovu promíchejte.
Do produktu nikdy nepřidávejte jiné látky.

APLIKACE:
Aplikace ručně stěrkou:
1. Počkejte na úplné vyschnutí možného použitého základního nátěru.
2. Ocelovou stěrkou se zaoblenými hranami naneste první vydatnou vrstvu Decork Alfareflex 0,2. První vrstva může být použita jako vyrovnávací vrstva na rovnoměrné vyrovnání povrchu. V případě deště na Decork Alfareflex0,2, který není zcela suchý, důkladně ověřte vhodnost dalšího nátěru.
3. Když je první vrstva zcela suchá (asi 10 hodin při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti), naneste druhou tenkou vrstvu na dokončení. Na druhou vrstvu nepoužívejte příliš produktu. K dosažení lepšího výsledku a rovnoměrnějšího nátěru se doporučuje překrývat vrstvy do kříže.
4. vyhlaďte ihned po aplikaci plastovou stěrkou se zaoblenou hranou 45 °
5. Čas aplikace: asi 80/110 m2 za den.

Aplikace s použitím pistole DS-Spray Gun
1. Počkejte na úplné vyschnutí možného použitého základního nátěru.
2. Aplikační pistole musí mít:
- minimální tlak kompresoru 5,0 bar;
- průměr trysky 8,0 mm.
Naneste první nátěr Decork Alfareflex 0,2 na celý povrch. V případě deště na Decork Alfareflex 0,2, který není zcela suchý, důkladně ověřte vhodnost následujícího nátěru.
3. Když je první vrstva zcela suchá (asi 10 hodin při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti), naneste druhou vrstvu Decork Alfareflex 0,2 až do úplného pokrytí podkladu. K dosažení lepšího výsledku a rovnoměrnějšího nátěru se doporučuje překrývat vrstvy dokríža.
4. Nevyhladzovať.
5. Čas aplikace: asi 200/250 m2 za den. Decork Alfareflex 0,2 může být také aplikován stříkacím strojem DS-5500 Texture Sprayer, průměr trysky 4,00 mm, úroveň tlaku 4 (4,0 atm); v tomto případě se doba aplikace pohybuje od 700 do 800 m2 za den.

DOBA SCHNUTÍ:
Při teplotě 23 ° C a relativní vlhkosti 50% produkt zaschne asi za 10 hodin.
• Doba sušení je ovlivňována relativní vlhkostí prostředí a teplotou, může se výrazně změnit.
• Decork Alfareflex 0,2 chraňte během sušení před deštěm, mrazem, přímým slunečním zářením a větrem nejméně 2 hodiny při teplotě 23 ° C.
• Pokud se aplikuje ve větším množství, než se očekávalo, doba schnutí se může výrazně prodloužit.

UPOZORNĚNÍ:
• Neaplikujte při okolní teplotě nebo při teplotě podkladu nižší než + 5 ° C a vyšší než + 35 ° C.
• Během letní sezóny produkt nanášejte v chladnějších hodinách dne mimo slunečního záření.
• Neaplikujte s bezprostředním ohrožením deště nebo mrazu, v podmínkách silné mlhy nebo při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 70%.
• Produkt nanášejte na zcela suché povrchy.
• Chraňte produkt před deštěm až do úplného zaschnutí.
• Před použitím produktu se doporučuje zakrýt každý prvek, který nebude pokrytý Decork Alfareflex 0,2.
• Nepoužitý produkt skladujte v původním obalu.

ČIŠTĚNÍ:
Nářadí ihned po použití omyjte vodou.
Pokud je výrobek zcela suchý, na čištění se doporučuje používat neutrální a ne agresivní čisticí prostředky. Podle typu nečistot vyberte nejvhodnější způsob čištění (houba, kartáč nebo vysokotlaký vodní čistič - WAP).

BEZPEČNOST:
Vždy používejte osobní ochranné prostředky při manipulaci a dodržujte bezpečnostní list výrobku.   

  


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumenty


Foto


Potřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika