Hlavní nabídka
Nabídka

ACRIFLEX PRO

Aktuální ceny jsou platné pouze u zboží a množství, které máme na skladě. Pokud objednáte zboží (nebo množství), které nemáme na skladě, nedokážeme Vám ceny garantovat. Pokud dojde ke zvýšení ceny při Vaší objednávce, budeme Vás informovat a budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit.

Termín dodání 1 - 6 týdnů. V termínu dodání a dostupnosti zboží může dojít kdykoli ke změně, v těchto případech Vás budeme informovat.

Hydroizolace ACRIFLEX PRO - řešení několika problémů.

ACRIFLEX PRO je akrylový produkt složený z nejnovější generace elastomerních pryskyřic a nanotechnologických plniv; formulace, která umožňuje produktu zachovat si své výkonnostní charakteristiky a pružnost i při nízkých teplotách. ACRIFLEX PRO je připraven k použití, použitelný s airless strojem a má zvláštní vlastnost, protože je vhodný pro zapouzdření azbestocementu (eternitu) v souladu s platnými předpisy.

Cena s DPH na m² - 331,50 Kč (při předpokládané spotřebě 1 kg/m²)

CENA s DPH za 1 kg - 165,90 Kč ( balení 20 kg)

VÝHODY:

 • Formulována s akrylovými polymery, které kombinují vysokou odolnost vůči vodě s vynikajícím mechanickým výkonem.
 • Flexibilní při nízkých teplotách až do -25 °C.
 • Dlaždice lze lepit přímo ACRIFLEX PRO, v souladu s EN 14891.
 • Výrobek je certifikován ETAG005.
 • Poskytuje hydroizolaci s minimálními tloušťkami.
 • Může být ponechána bez pokrytí a je pochůzná.
 • Vytváří souvislou vrstvu beze spár a přizpůsobí se i složitým geometrickým podkladům.
 • Odolná vůči UV záření, atmosférickým vlivům, průmyslovému prostředí a přímořským oblastem.
 • Vynikající konsolidace a schopnost přichycení azbestových vláken.
 • Během fáze sanace lze uvnitř budovy provádět běžné činnosti.
 • Připravena k použití, jednoduchá a rychlá aplikace.
 • Produkt bez rozpouštědel.


OBLASTI POUŽITÍ:
ACRIFLEX PRO je vhodný pro hydroizolaci plochých nebo šikmých betonových přístřešků, střech, teras, balkonů, oplechování, okapů, říms, komínů, základových stěn, vláknitých cementových desek a také pro vnitřní prostředí, jako jsou koupelny, sprchové kouty, kuchyně a vlhké prostory. Výrobek je vhodný i pro hydroizolaci a obnovu hladkých bitumenových nebo taškových fólií v kombinaci se základním nátěrem SBS-BOND v závislosti na stavu samotné fólie. ACRIFLEX PRO lze aplikovat na stávající podlahy nebo kovové povrchy v kombinaci s produktem GRIP PRIMER. ACRIFLEX PRO je vhodný i k hydroizolaci dřevěných povrchů a k zapouzdření azbestu 2 D.M. 20.08.1999 a s.m.i. a UNI 10686.

Konkrétně na zapouzdření:

 • typ A - vnější;
 • typ B - viditelné pro vnitřní použití;
 • typ C - není viditelný.

CHARAKTERISTIKA:
Vzhled: Kapalina
Komponenty: jednosložkový
Protažení při přetržení: 200%.
Odolnost vůči zatížení: 1,5 N/mm²
Přilnavost na betonu: 0,5 N/mm²
Test odolnosti proti povětrnostním vlivům: 1680 hodin.

VÝTĚŽNOST:

2,0 kg/ v 2 vrstvách, pokud se používá jako hydroizolace

1,0 kg/ v 2 vrstvách, pokud se použije na zapouzdření azbestu.

BARVA:
Bílá, šedá

BALENÍ:
20 kg plastové vědro.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek musí být skladován v originálních nádobách dobře uzavřených, na dobře větraných místech, mimo dosah slunečního záření, vody a mrazu při teplotě mezi +5 °C a + 35 °C.
Doba skladování 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být zcela vytvrzený a mít dostatečnou pevnost. Povrch musí být důkladně očištěný, suchý, zbavený olejů, tuků, křehkých a nesoudržných částí nebo jiných materiálů, které mohou ovlivnit přilnavost produktu. V případech, kdy je povrch obecně drobivý, musí se zcela vyčistit, dokud se nezíská pevný podklad a poškození nebo poškozené části se neobnoví vhodnou maltou. Jakákoli vlhkost přítomná v podkladu a pára produkovaná teplem mohou ovlivnit přilnavost aplikovaných produktů. V případě hydročištění počkejte na úplné vysušení podkladu. Pokud se použije na terasách a balkonech, podklad musí mít správný sklon na odtok dešťové vody. 

Beton
V případě nově vybudovaného betonového podkladu, tento musí být dostatečně vyzrálý. Pokud dojde k proražení, díře nebo nepravidelnosti, obnovte ji vhodnou cementovou maltou. Pro lepší přilnavost k hladkému, nenavlhčenému betonu se doporučuje použít penetrační nátěr GRIP PRIMER. Na vlhké podklady použijte jako základní nátěr VAPOSTOP (viz produkt), abyste se vyhnuli tvorbě puchýřů nebo odlupování. Pokud je podklad vystaven vzlínající vlhkosti, je třeba použít WATSTOP (viz produkt). WATSTOP lze použít i pro vyplnění malých trhlin. Na drsný beton použijte jako základní nátěr VAPOSTOP.

Hladké nebo obložené (dlážděné) povrchy
Ujistěte se, že dlaždice jsou dobře připevněny k podkladu, jinak je odstraňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Obkládaný povrch nesmí obsahovat stopy uvolňujících se látek, jako jsou tuky, vosky, oleje, chemikálie atp. Po důkladném vyčištění podkladu je nutno povrch ošetřit penetračním nátěrem GRIP PRIMER. Pro vyplnění spár mezi dlaždicemi a vytvoření dokonale vyrovnaného povrchu naneste WATSTOP. WATSTOP by se měl použít i tehdy, je-li podklad vlhký nebo ovlivněný stoupající vlhkostí. Vzhledem k širokému sortimentu dlaždic na trhu se doporučuje provést test na ověření perfektní přilnavosti systému.

Asfaltová membrána
Ověřte, zda byla membrána aplikována alespoň 6 měsíců předtím, aby se předešlo oddělení způsobenému uvolňováním olejů. Ujistěte se, že jsou překrytí dobře připevněna, v případě odchylek je posilněte horkými systémy. Obnovte všechny řezy nebo díry, jsou-li přítomny. Opatrně vyčistěte podklad odstraněním všech barev nebo ochranných vrstev, které nejsou dobře přilnuté. Osazení speciálních větracích komínů navrhněte vhodně rozmístěné na membráně, podle vlhkosti pozadí. Tento krok je nezbytný vždy, když je přítomen velmi savý podklad zadržující vlhkost, jako je potěr odlehčený polystyrenem nebo expandovanou hlinkou. Potrubí je třeba napenetrovat produktem SBS-BOND (viz produkt). V případě poškozené membrány ji po napenetrování povrchu obnovte sendvičovým systémem (ACRIFLEX PRO + POLITES TNT + ACRIFLEX PRO). Sendvičový systém se použije na přepadech a místech, kde je membrána nejvíce namáhána.

Kov
Důkladně očistěte povrch, odstraňte nečistoty a všechny barvy, které nejsou dobře přilnuté. Než budete pokračovat v aplikaci ACRIFLEX PRO, naneste na kovové povrchy základní nátěr GRIP PRIMER. Je-li kovový povrch natřený, doporučuje se provést test pro ověření perfektní přilnavosti systému.

Dřevo

Opatrně povrch vyčistěte odstraněním prachu, drobivých a oddělitelných částí. Dřevo musí být zcela suché, dobře odolné a stabilní. Na neupravených površích dřeva lze aplikovat přímo ACRIFLEX PRO. Ve všech ostatních případech proveďte předběžný test pro ověření adheze. Na deskách, lištách nebo podpěrách s vysokým počtem spojů vyztužte ACRIFLEX PRO sendvičovým systémem (ACRIFLEX PRO + POLITES TNT + ACRIFLEX PRO).

Ošetření spojů
Před nanášením hydroizolačního přípravku ACRIFLEX PRO je třeba ošetřit dilatační, řídící nebo izolační spoje. Spoje musí být vyplněna polyuretanovým těsnícím tmelem DIASEAL STRONG (viz produkt). V rohu od podlahy ke stěně se vytvoří obvodový plášť se stejným produktem DIASEAL STRONG. Po úplném vysušení těsnícího materiálu musí být spojovací body (armatury) vodotěsné pomocí pásky SAFETY JOINT ROLL (viz produkt), impregnované ACRIFLEX PRO, aplikované štětcem, který vytváří efekt vany. Pomocí tmelu DIASEAL STRONG ošetřete i spoje s kontaktem s dveřmi nebo okny.

MÍCHÁNÍ:
ACRIFLEX PRO je jednosložkový a připraven k použití. Smíchejte ho až do získání homogenní směsi bez shluků. Při extrémně horkých podmínkách je možné přidat 5% čisté vody.
Do produktu nepřidávejte žádné jiné látky.

APLIKACE:
1. Počkejte na úplné vysušení použitého základního nátěru a poté naneste první vrstvu ACRIFLEX PRO válečkem, hladkou ocelovou stěrkou, rozprašovačem nebo štětcem. 
2. Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou, abyste překryli povrch. V případě deště na produkt, který není dokonale suchý, pečlivě zkontrolujte vhodnost pro další nátěr. 
3. Pokračujte v aplikaci v po sobě následujících vrstvách, dokud se nedosáhne očekávaného výtažku a minimální celkové tloušťky 1,5 mm, čímž je zajištěna hydroizolace. 

4. Po zaschnutí může být ACRIFLEX PRO pokryt dlaždicemi. Připevněte dlaždice k ACRIFLEX PRO pomocí cementového lepidla třídy C2 nebo lepidla vyšší třídy se zlepšeným výkonem. Před položením dlažby počkejte cca 48 hodin (při 23 ºC a 50 % relativní vlhkosti).

Azbestový enkapsulačný systém  

Všetky operácie cyklu zapuzdrenia sa musia vykonávať v súlade s platnými predpismi.

 1. Na impregnaci povrchu naneste nátěr SBS-BOND válečkem nebo rozprašovačem.
 2. Po úplném zaschnutí základního nátěru naneste první vrstvu ACRIFLEX PRO válečkem, rozprašovačem nebo štětcem. V případě deště si před přechodem na další vrstvu ověřte účinné vyschnutí produktu.
 3. Naneste druhou vrstvu stejným způsobem, přičemž vrstvy překřižte a dávejte pozor, abyste úplně pokryly celý povrch. Abyste zajistili úplné pokrytí podkladu, naneste dvě vrstvy kontrastních barev.

V závislosti na typu zásahu musí dosáhnout tloušťky požadované platnou legislativou:

 • - Typ A - průměrná celková tloušťka = 0,3 mm; minimální tloušťka = 0,25 mm.
 • - Typ B - průměrná celková tloušťka = 0,25 mm; minimální tloušťka = 0,20 mm.
 • - Typ C - průměrná celková tloušťka = 0,20 mm; minimální tloušťka = 0,20 mm.DOBA SCHNUTÍ:
Při teplotě 23 °C a 50% relativní vlhkosti se produkt vysuší za 4 hodiny.
• Úplná doba sušení ACRIFLEX PRO je ovlivněna teplotou a relativní vlhkostí prostředí a může se výrazně změnit.
• Pokud je ACRIFLEX PRO suchý, může být ponechán bez obložení, nebo se může pokrýt dlažbou případně potažený protiskluzovým nátěrem FLOORGUM PAINT (viz produkt).

UPOZORNĚNÍ:
• Neaplikujte s teplotami okolí nebo teplotou podkladu nižší než + 5 °C a vyšší než + 35 °C.
• Neaplikujte s bezprostřední hrozbou deště nebo mrazu.
• Chraňte výrobek před deštěm, dokud není suchý na dotek.
• Během letní sezóny aplikujte produkt v chladnějších denních hodinách.
• Je velmi důležité, aby se na potěru vytvořily pravidelné dilatační spoje, aby se zabránilo infiltraci vody.

ČIŠTĚNÍ:
Použité zařízení musí být před vytvrzením produktu omýt vodou.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci dodržujte bezpečnostní předpisy a vždy používejte ochranné rukavice a ochrannou masku.


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumentyPotřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací