Hlavní nabídka
Nabídka

ACRIFLEX XPRO

Aktuální ceny jsou platné pouze u zboží a množství, které máme na skladě. Pokud objednáte zboží (nebo množství), které nemáme na skladě, nedokážeme Vám ceny garantovat. Pokud dojde ke zvýšení ceny při Vaší objednávce, budeme Vás informovat a budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit.

Termín dodání 1 - 6 týdnů. V termínu dodání a dostupnosti zboží může dojít kdykoli ke změně, v těchto případech Vás budeme informovat.

Vysoce odolná hydroizolace pro extrémně nízké teploty.

Jednosložková tekutá hydroizolace, pochozí, na vodní bázi, odolná vůči stagnaci, formulovaná s elastomerními a vlákny vyztuženými pryskyřicemi. Tento produkt se vyznačuje speciálním složením, které umožňuje produktu vysokou odolnost a modul pružnosti (vysoká odolnost proti přemostění trhlin). Vzhledem k tomu, že výrobek je vyztužený vlákny, nevyžaduje výztužnou síťovinu. Navíc je flexibilní při velmi nízkých teplotách (do -25 °C).

CENA s DPH za 1 kg - 173,00 Kč (balení 5 kg)

                    za 1 kg - 150,00 Kč (balení 20 kg)

VÝHODY:

 • Speciální receptura s vysokou odolností proti stagnaci vody a vysoký modul pružnosti.
 • Vyztužené vlákny, takže není zapotřebí výztužná síť.
 • Možnost ponechána bez jakéhokoliv povrchu a je pochůzná.
 • Dlaždice lze přilepit přímo na ACRIFLEX X-PRO.
 • Flexibilní při nízkých teplotách.
 • Odolnost proti preklenutniu trhlin.
 • Umožňuje vodotěsnost při nízké tloušťce.
 • Vytváří spojitou vrstvu bez spojů a vyhovuje i složitým nosným konstrukcím.
 • Připraveno k použití, jednoduché a rychlé použití.
 • Odolává UV záření, povětrnostním vlivům a přímořskému a průmyslovému prostředí.
 • Produkt bez rozpouštědel.


OBLASTI POUŽITÍ:
ACRIFLEX X-PRO je vhodný na hydroizolaci betonových plochých nebo šikmých střech, střešních konstrukcí, teras, balkónů, lemů, říms, okapů, komínů, základových stěn, stěn, vláknitových cementových desek, vnitřních prostor jako jsou koupelny, sprchové kouty atd. Výrobek je také vhodný na vodotěsnost a obnovu hladkých asfaltových membrán nebo stěnových membrán v kombinaci s nátěrem SBS-BOND ve vztahu k podmínkám samotné membrány. ACRIFLEX X-PRO se může aplikovat na stávající podlahy nebo na kovové povrchy v kombinaci s penetračním nátěrem GRIP PRIMER. ACRIFLEX X-PRO je vhodný i na hydroizolaci dřevěných povrchů. Po vyschnutí se dlaždice mohou lepit přímo na ACRIFLEX X-PRO s vhodným lepidlem pro venkovní použití.

CHARAKTERISTIKA:
Vzhled: Kapalina
Komponenty: jednosložkový

BARVA:
Bílá, šedá a červená.

 

Bíla         

 

Šedá   

     

Červená

VÝTĚŽNOST:
2,0 kg/m² v 2 vrstvách.

BALENÍ:
5 kg nebo 20 kg plastové vědro.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek uchovávejte v originálních nádobách dobře uzavřených, na dobře větraných místech, mimo dosah slunečního záření, mrazu a vody při teplotách mezi +5 °C a + 35 °C. Doba skladování 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být zcela vytvrzený a dostatečně odolný. Povrch musí být důkladně čistý, suchý, bez olejů, mastnot, nečistot nebo oddělujících se částí nebo jiných materiálů, které by mohly ohrozit přilnavost produktu. Pokud je podpěra jako celek drobivá, úplně ji seškrábejte, dokud nezískáte dobrý podklad a obnovte léze nebo poškozené části vhodnou maltou. Případná vlhkost a pára způsobená teplem mohou ohrozit přilnavost aplikovaných produktů. V případě hydročištění počkejte na úplné vysušení podkladu. Před aplikací produktu se doporučuje chránit všechny prvky, které by produkt neměl zakrývat. Pokud se výrobek aplikuje na balkony a terasy, podpěra musí mít sklon potřebný k odtoku vody.
Beton
V případě nově vybudovaného cementového podkladu musí být dostatečně vyzrálý. Pokud jsou na podkladě nesrovnalosti, díry nebo nepravidelné místa, obnovte jejich vhodnou cementovou maltou. Pro lepší přilnavost k hladkému, nenavlhčenému betonu se doporučuje použít penetrační nátěr GRIP PRIMER. (viz produkt). Na vlhké podklady použijte jako základní nátěr VAPOSTOP (viz produkt), abyste se vyhnuli tvorbě puchýřů nebo odlupování. Pokud je podklad vystaven vzlínající vlhkosti, je třeba použít WATSTOP (viz produkt). WATSTOP lze použít i na vyplnění malých trhlin nebo mezer. Na drsný beton použijte VAPOSTOP.Hladké nebo obložené (dlážděné) povrchy
Ujistěte se, že dlaždice jsou dobře připevněny k podkladu, jinak je odstraňte a obnovte jejich vhodnou cementovou maltou. Povrchy z dlaždic nesmí obsahovat stopy oddělujících látek, jako jsou tuky, oleje, chemické látky atd. Opatrně očistěte podklad a povrch ošetřete penetračním nátěrem GRIP PRIMER. Na vyplnění spojů mezi dlaždicemi a k vytvoření dokonale vyrovnané plochy použijte WATSTOP. WATSTOP musí být použit i tehdy, když je podklad vlhký nebo je podklad ovlivněn stoupající vlhkostí. Podle široké škály dlaždic, které se prodávají na trhu, doporučuje se provést test na ověření dokonalého přilnutí systému.

Asfaltová nebo stěnová membrána
Zkontrolujte, zda membrána byla aplikována nejméně šest měsíců, aby se zabránilo uvolňování oleje. Ujistěte se, že jsou překrytí dobře připevněny. V případě odpojení je znovu svařte horkými systémy. Obnovte potenciálně otvory nebo řezy, pokud jsou přítomny. Opatrně očistěte membránu odstraněním potenciálních laků nebo ochranných vrstev, které nejsou dobře připevněny. Zvažte instalaci vhodných větracích komínů umístěných podle vlhkosti podkladu. Toto opatření je nezbytné v případě vysoce absorpčních podkladů, které udržují vlhkost, jako jsou např. odlehčené potěry s polystyrenem nebo expandovanou hlinkou. Membrány by měly být ošetřeny základním nátěrem SBS-BOND (viz produkt). V případě poškozených membrán jejich po napenetrování povrchu obnovte sendvičovým systémem (ACRIFLEX X-PRO + POLITES TNT + ACRIFLEX X-PRO). Sendvičový systém se použije na přepadech a místech, kde je plášť nejvíce namáhán.

Kov
Důkladně vyčistěte povrch odstraněním nečistot a potenciálních laků, které nejsou dobře připevněny. Před nanášením ACRIFLEX X-PRO ošetřete kovové povrchy s penetračním nátěrem GRIP PRIMER. Pokud je kovový povrch natřený, doporučuje se provést test na ověření dokonalého přilnutí systému.

Dřevo
Opatrně povrch vyčistěte odstraněním prachu, drolivých a oddělitelných částí. Dřevo musí být zcela suché, dobře odolné a stabilní. Na neupravených površích dřeva lze aplikovat přímo ACRIFLEX X-PRO. Ve všech ostatních případech proveďte předběžný test k ověření adheze. Na deskách, lištách nebo podpěrách s vysokým počtem spojů vyztužte ACRIFLEX X-PRO sendvičovým systémem (ACRIFLEX X-PRO + POLITES TNT + ACRIFLEX X-PRO).
Ošetření spojů
Před nanášením hydroizolačního přípravku ACRIFLEX X-PRO je třeba ošetřit dilatační, řídící nebo izolační spoje. Spoje musí být vyplněna polyuretanovým těsnícím tmelem DIASEAL STRONG (viz produkt). V rohu od podlahy ke stěně se vytvoří obvodový plášť se stejným produktem DIASEAL STRONG. Po úplném vysušení těsnícího materiálu musí být spojovací body (armatury) vodotěsné pomocí pásky SAFETY JOINT ROLL (viz produkt), impregnované ACRIFLEX X-PRO, aplikované štětcem, který vytváří efekt vany. Pomocí tmelu DIASEAL STRONG ošetřete i spoje s kontaktem s dveřmi nebo okny.

MÍCHÁNÍ:
ACRIFLEX X-PRO je připraven k použití. Před aplikací se doporučuje dobře promíchat, aby byl produkt homogenní. V extrémně horkých povětrnostních podmínkách je možné přidat 5% -10% čisté vody za stálého míchání, dokud se nedosáhne ideální textura pro aplikaci produktu. Do produktu nikdy nepřidávejte cizí komponenty.

APLIKACE:
1. Počkejte na úplné vysušení použitého základního nátěru a naneste první vrstvu ACRIFLEX X-PRO válečkem, hladkou ocelovou stěrkou, gumovou špachtlí, rozprašovacím strojem nebo štětcem. 
2. Když je první vrstva suchá, naneste druhou vrstvu přípravku na kříž, úplné pokrytí povrchu. Naneste další vrstvy, dokud nedosáhnete očekávaný výtěžek a minimální celkovou tloušťku 1,7 mm. V případě deště nad ne zcela suchým produktem pečlivě zkontrolujte vhodnost dalšího pokrytí. 
3. Když je ACRIFLEX X-PRO suchý, může být ponechán odkrytý nebo může být obložen. Přilepte dlaždice na ACRIFLEX X-PRO pomocí cementového lepidla třídy C2 nebo vyšší třídy se zlepšenými vlastnostmi. Před aplikací dlaždic počkejte přibližně 48 hodin (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti). DOBA SCHNUTÍ:
Při teplotě 23 °C a 50% relativní vlhkosti se produkt vysuší přibližně za 4 hodiny.
• Doba sušení je ovlivněn teplotou a relativní vlhkostí prostředí a může se výrazně změnit.
• Pokud se aplikuje ve větší tloušťce, než je očekávaná, může se výrazně zvýšit doba sušení.
Po zaschnutí môže byť ACRIFLEX X-PRO ponechaný odkrytý, môže byť pokrytý dlaždicami alebo jeho povrch môže byť pokrytý náterom FLOORGUM PAINT (pozri produkt). 

UPOZORNĚNÍ:
• Neaplikujte při teplotě okolí nebo při teplotě podkladu nižší než + 5 °C a vyšší než + 35 °C.
• Během letní sezóny aplikujte výrobek v chladnějších hodinách dne, mimo slunečního světla.
• Neaplikujte s bezprostředním nebezpečím deště nebo mrazu v podmínkách silné mlhy nebo v případě, že je úroveň relativní vlhkosti vyšší než 70%.
• Chraňte produkt před deštěm až do úplného vyschnutí.
• Je velmi důležité, aby se v pravidelných intervalech vytvářely vhodné dilatační spáry na potěr.
• Před aplikací produktu se doporučuje pokrýt každý prvek, který nebude potažen.

ČIŠTĚNÍ:
Použité zařízení musí být před vytvrzením produktu omýt vodou.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci dodržujte bezpečnostní předpisy a vždy používejte ochranné rukavice a ochrannou masku.

Jednosložkový tekutý tmel na bázi elastomerních pryskyřic a vláken. ACRIFLEX X-PRO je vyztužený vlákny a je pochůzný. Odolné vůči povětrnostním vlivům vůči stagnaci vody, jakož i UV záření. Velká flexibilita při nízkých teplotách. Může být ponechán viditelný, ale můžete také provést souvislé těsnění před položením dlaždice nebo potěru. Tento tmel se doporučuje pro samotěsnění vaší střechy, střešní terasy nebo ploché střechy. Ideální k zastavení infiltrací přes rohy na střeše nebo mikrotrhliny ve střeše.

Před aplikací ACRIFLEX X-PRO

Po aplikaci ACRIFLEX X-PRO


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumenty


Foto


Potřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací