Hlavní nabídka
Nabídka

ACRIFLEX RAPIDO

Aktuální ceny jsou platné pouze u zboží a množství, které máme na skladě. Pokud objednáte zboží (nebo množství), které nemáme na skladě, nedokážeme Vám ceny garantovat. Pokud dojde ke zvýšení ceny při Vaší objednávce, budeme Vás informovat a budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit.

Termín dodání 1 - 6 týdnů. V termínu dodání a dostupnosti zboží může dojít kdykoli ke změně, v těchto případech Vás budeme informovat.

Rychleschnoucí hydroizolace

Tekutý hydroizolační produkt na vodní bázi s rychlou tvorbou filmu, s elastomerových pryskyřicí. Výrobek odolává vymývání po 20 minutách aplikace, vynikající hydroizolační vlastnosti, je elastický (prodloužení při přetržení 160%) a odolává stárnutí (1680 hodin testu zvětrávání). Je vhodný na hydroizolaci teras, balkónů, plochých nebo šikmých přístřešků, komínů, okapů, lemování, říms, základových zdí, svislých stěn a cementových výrobků obecně.

Cena s DPH na m² - 228,80 Kč (při předpokládané spotřebě 1 kg/m²)

CENA s DPH za 1 kg - 228,80 Kč ( balení 20 kg)

VÝHODY:

 • Vodoodpudivá.Umožňuje hydroizolaci s malými tloušťkami.
 • Rychlá tvorba filmu (20 minut), dokonce i v podmínkách nízké teploty a vysoké vlhkosti.
 • Použitelné při teplotách do 1 °C a relativní vlhkosti do 98%.
 • Dlaždice lze lepit přímo na ACRIFLEX RAPIDO v souladu s normou EN 14891.
 • Flexibilní při nízkých teplotách.
 • Dosahuje souvislou vrstvu bez spojů a také se přizpůsobuje složitým podkladovým geometrie.
 • Odolné vůči UV záření, atmosférickým vlivům, průmyslovému prostředí a přímořským oblastem. Vynikající schopnost zpevnit a zajistit azbestová vlákna.
 • Během fáze rekultivace je možné vykonávat běžné činnosti uvnitř budovy.
 • Produkt bez rozpouštědel.
 • Připraveny k použití, snadná a rychlá aplikace.


OBLASTI POUŽITÍ:
ACRIFLEX RAPIDO je vhodný na hydroizolaci rovných nebo šikmých betonových přístřešků, střech, teras, balkónů, lemování, okapů, říms, komínů, základových zdí, vláknitých desek a také do vnitřního prostředí, jako jsou koupelny, sprchové kabiny, kuchyně a vlhké prostory. Výrobek je vhodný i na hydroizolaci a obnovu hladkých živičných nebo taškových fólií v kombinaci se základním nátěrem SBS-BOND v závislosti na stavu samotné fólie. ACRIFLEX RAPIDO lze aplikovat na stávající podlahy nebo kovové povrchy v kombinaci s penetračním nátěrem GRIP PRIMER. ACRIFLEX RAPIDO je také vhodný pro hydroizolaci dřevěných povrchů a na zapouzdření azbestu podle čl. 2 D.M. 20.08.1999 a s.m.i. a UNI 10686.

Konkrétně na zapouzdření:

 • typ A - vnější;
 • typ B - viditelné pro vnitřní použití;
 • typ C - není viditelný.

CHARAKTERISTIKA:
Aspekt: Tekutý
Komponenty: jednosložkový
Voděodolnost : 20 min.
Reakce na oheň: třída B - s2, d0.
Prodloužení : 160%.
Odolnost vůči zatížení: 1,4 MPa.
Přilnavost k betonu: 0,536 N/mm²
Test odolnosti proti povětrnostním vlivům: 1680 hodin.

VYDATNOST:
2,0 kg/ v 2 vrstvách, pokud se používá jako hydroizolace

1,0 kg/ v 2 vrstvách, pokud se použije na zapouzdření azbestu.

BARVA:
Bílá, šedá   

BALENÍ:
20 kg plastové vědro.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek uchovávejte v originálních nádobách dokonale uzavřených, na dobře větraných místech, mimo dosah slunečního světla a mrazu, při teplotě mezi + 5 °C a + 35 °C.
Doba skladování: 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být zcela vytvrzený a mít dostatečnou pevnost. Povrch musí být důkladně očištěný, suchý, zbavený olejů, tuků, křehkých a nesourodých částí nebo jiných materiálů, které mohou ovlivnit přilnavost výrobku. V případech, kdy je povrch zpravidla drobivý, musí se zcela vybít, dokud se nezíská dobrá podpora a neobnoví se léze nebo degradované části vhodnou maltou. Jakákoli vlhkost přítomná v podkladu a pára produkovaná teplom mohou ovlivnit přilnavost aplikovaných produktů. V případě hydročištění počkejte na úplné vysušení podkladu. Při aplikaci na terasy a balkony musí mít podklad správný sklon, aby se zajistil odtok dešťové vody.
Beton
V případě nově vybudovaného betonového podkladu, musí být dostatečně vyzrálý. Pokud dojde k proražení, díře nebo nepravidelné oblasti, obnovte ji vhodnou cementovou maltou. Pro lepší přilnavost na hladký, ne mokrý beton se doporučuje použít GRIP PRIMER. Na vlhké podklady použijte jako základní nátěr VAPOSTOP (viz produkt), abyste se vyhnuli tvorbě puchýřů nebo odlupování. Pokud je podklad vystaven vzlínající vlhkosti, je třeba použít WATSTOP (viz produkt). WATSTOP lze použít i na vyplnění malých trhlin. Na drsný beton použijte jako základní nátěr VAPOSTOP.

Dlažba nebo hladké povrchy
Zajistěte, aby byly dlaždice dobře připevněné k podkladu, v opačném případě je odstraňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Obkladový povrch nesmí obsahovat stopy uvolňovacích látek jako jsou tuky, vosky, oleje, chemikálie apod. Po důkladném očištění podkladu je třeba povrch ošetřit penetračním nátěrem GRIP PRIMER. Na vyplnění spár mezi dlaždicemi a vytvoření dokonale vyrovnaného povrchu naneste WATSTOP. WATSTOP by měl být použit i tehdy, když je podklad vlhký nebo ovlivněn stoupající vlhkostí. Vzhledem k širokou škálu dlaždic na trhu se doporučuje provést test na ověření dokonalé přilnavosti systému.

Asfaltový povrch
Ověřte, zda asfaltový povrch byl aplikován minimálně 6 měsíců, aby se zabránilo odtržení kvůli uvolnění oleje. Obnovte všechny řezy nebo díry, pokud jsou přítomny. Opatrně vyčistěte podklad odstraněním všech barev nebo ochranných vrstev, které nejsou dobře přilnuté. Na nepoškozené podklad lze aplikovat Acriflex Rapido priamo.Potrubie je třeba napenetrovat produktem SBS-BOND (viz produkt). V případě poškozeného povrchu ji obnovte sendvičovým systémem (ACRIFLEX RAPIDO + POLITES TNT + ACRIFLEX RAPIDO).. Sendvičový systém se použije v propadech a bodech, kde je membrána nejvíce namáhána. Zvažte instalaci větracích šachet umístěných podle stupně vlhkosti podkladu. Toto opatření je nutné v případě velmi savého nosiče, který drží vlhkost, jako jsou odlehčené potěry s expandovaným polystyrenem nebo expandovanou hlinkou.

Kov

Důkladně očistěte povrch, odstraňte nečistoty a všechny barvy, které nejsou dobře přilnuté. Před aplikací Acriflex Rapido natřete kovové povrchy základním nátěrem Grip Primer. Pokud je kovový povrch lakovaný, doporučuje se provést test na ověření dokonalé přilnavosti systému.

Ošetření dilatačních spár

Před zahájením hydroizolace je třeba v pravidelných intervalech předurčit speciálně dilatační spáry. Tento typ spár rozděluje povrch potěru na povrchy menších rozměrů, které umožňují rozdílné pohyby způsobené změnami podmínek prostředí a jevy souvisejícími s vyzráváním betonu. Spoje musí být vyhotoveny podle potřeby, aby se zabránilo pronikání vody. Posouzení velikosti ploch a způsobu realizace spojů podle podmínek podepření bude v kompetenci projektanta. Spáry je třeba vyplnit polyuretanovým tmelem Diaseal Strong (viz produkt). V rohové stěně-podlaze použijte Diaseal Strong k vytvoření souvislého zakřiveného povrchu. Po úplném zaschnutí tmelu se spoje izolují hydroizolační páskou Safety Joint Roll (viz produkt) impregnovaným Acriflex Rapido, který se nanáší štětcem se zaobleným úhlem. Všechna tato místa kontaktu s prahy dveří a oken by měly být také ošetřeny tmelem Diaseal Strong.

1. SAFETY JOINT ROLL
2. POLITES TNT
3. ACRIFLEX RAPIDO

Ideální systém pro zateplení nových nebo stávajících objektů, protože vytváří izolační vrstvu, aplikovatelnou ručně nebo omítačkou, vyznačující se vysokou izolační schopností, výbornou prodyšností a celkovou vodoodpudivostí barevného provedení. Extrémně univerzální a výkonné řešení také pro korekci tepelných mostů: v kombinaci Acriflex Rapido a Polites TNT lze systém aplikovat také na hladké, nesavé povrchy ošetřené separačním prostředkem, jako jsou betonové nosníky a pilíře. Díky polypropylenovým vláknům systém nevyžaduje použití výztužných sítí do tloušťky 5 cm. Pro vytvoření větších tlouštěk se do omítky utopí nosná síť na omítku ze skleněných vláken, např. Polites TNT. Systém může také zahrnovat použití výrobku Safety Joint Roll k utěsnění expanzních míst před vodou nebo kapalinami obecně.

MÍCHÁNÍ:
ACRIFLEX RAPIDO je připraven k použití. Před aplikací se doporučuje promíchat, aby byl produkt homogenní. V extrémně horkém počasí je možné přidat 5% čisté vody a pokračovat v míchání. Nepřidávejte do produktu jiné látky.

APLIKACE:

 1. Počkejte na úplné zaschnutí použitého základního nátěru, pak naneste první vrstvu ACRIFLEX RAPIDO válečkem, hladkou ocelovou špachtlí, rozprašovačem nebo štětcem.
 2. Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou, abyste překryly povrch.
 3. V případě deště na produkt, který není dokonale suchý, důkladně zkontrolujte vhodnost pro další nátěr.
 4. Pokračujte v nanášení po sobě následujících vrstev, dokud se nedosáhne očekávaná vydatnost a minimální celková tloušťka 1,5 mm, čímž se zajistí hydroizolace.
 5. Po zaschnutí je možné ACRIFLEX RAPIDO obložit dlaždicemi.
 6. Připevněte dlaždiceACRIFLEX RAPIDO cementovým lepidlem třídy C2 nebo lepidlem vyšší třídy se zlepšeným výkonem. Před položením dlaždic počkejte asi 48 hodin (při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti).

Azbestový enkapsulačný systém  

Všetky operácie cyklu zapuzdrenia sa musia vykonávať v súlade s platnými predpismi.

 1. Na impregnaci povrchu naneste nátěr SBS-BOND válečkem nebo rozprašovačem.
 2. Po úplném zaschnutí základního nátěru naneste první vrstvu ACRIFLEX RAPIDO válečkem, rozprašovačem nebo štětcem. V případě deště si před přechodem na další vrstvu ověřte účinné vyschnutí produktu.
 3. Naneste druhou vrstvu stejným způsobem, přičemž vrstvy překřižte a dávejte pozor, abyste úplně pokryly celý povrch. Abyste zajistili úplné pokrytí podkladu, naneste dvě vrstvy kontrastních barev.

V závislosti na typu zásahu musí dosáhnout tloušťky požadované platnou legislativou:

 • - Typ A - průměrná celková tloušťka = 0,3 mm; minimální tloušťka = 0,25 mm.
 • - Typ B - průměrná celková tloušťka = 0,25 mm; minimální tloušťka = 0,20 mm.
 • - Typ C - průměrná celková tloušťka = 0,20 mm; minimální tloušťka = 0,20 mm.

DOBA SCHNUTÍ:
Při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti produkt zcela schne asi za 4 hodiny. Po 20 minutách od aplikace výrobek odolává povrchovému bělení a vráskavosti způsobeným vysokou relativní vlhkostí, mlhou a rosením. Časy schnutí jsou ovlivněny relativní vlhkostí prostředí, teplotou a mohou se také výrazně líšiť. Ak se aplikuje ve vyšších výtěžcích, jak se očekávalo, čas schnutí by se mohl výrazně prodloužit. Když je ACRIFLEX RAPIDO suchý, můžete jej nechat odkrytý, může být pokryt dlaždicemi nebo jeho povrch může být pokryt nátěrem FLOORGUM PAINT (viz produkt).


UPOZORNĚNÍ:
• Neaplikujte s teplotou nižší než + 1 °C nebo vyšší než + 35 °C.
• Neaplikujte s bezprostřední hrozbou deště nebo mrazu.
• Chraňte výrobek před deštěm, dokud není suchý na dotek.
• Během letní sezóny aplikujte produkt v nejchladnějších denních hodinách.
• Je velmi důležité, aby se na potěru vytvořily pravidelné dilatační spoje, aby se zabránilo infiltraci vody.

ČIŠTĚNÍ:
Použité zařízení musí být před vytvrzením produktu omýt vodou.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci dodržujte kartu bezpečnostní předpisy a vždy používejte ochranné rukavice a ochrannou masku.


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumenty


Foto


Potřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací