Hlavní nabídka
Nabídka

Reklamační podmínky

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
II. Záruční podmínky
III. Povinnosti při převzetí zboží
IV. Lhůty a podmínky pro uplatnění reklamace
V. Uplatnění reklamace a reklamační řízení
VI. Lhůty pro vyřízení reklamace
VII. Nároky z odpovědnosti za vady - vyřízení reklamace
VIII. Ostatní ujednání
 
Tyto Reklamační podmínky jsou platné od 1.1.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto reklamační podmínky bez předchozího upozornění.
Pokud máte v jakémkoliv aspektu našich Reklamačních podmínek nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jejich část nevyhovuje, kontaktujte nás.
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací