Hlavní nabídka
Nabídka

Na bázi vody

  • Adhezní základní nátěr připraven k realizaci platného adhezního můstku na všech typech podkladů běžně používaných ve stavebnictví, zajišťujících optimální přilnavost omítek, hladicích omítek, lepidel na obklady a akrylových pryskyřic.
AQUABOND
  • Vapostop byl vytvořen pro zvýšení stupně přilnavosti k hydroizolaci a akrylovým nátěrem a vytváří parotěsnou zábranu a zabraňuje vzniku puchýřů a uvolňování vlhkosti. Je možné ho nanášet i na vlhké podklady, je voděodolný, má vynikající anti-degradační vlastnosti betonových povrchů.
VAPOSTOP
  • Využívá se pro zlepšení přilnavosti a upevnění nových omítek, pro zlepšení adheze u trvalého nátěru, který má být překryt finální vrstvou. Může být použit i pro prašné a uvolněné, zvětralé plochy.
D20
  • Neprůhledný bílý základní nátěr, který se nanáší v interiéru i exteriéru na minerální povrchy, nové nebo staré omítky, existující nátěry. Je také vhodný jako základní nátěr na hladké a neabsorpční povrchy.
COLOR PRIMER
  • Jednosložkový základní nátěr který se vyznačuje vynikající přilnavostí k mimořádně hladkým a nesavým podkladem, jakými jsou kovy, dlaždicové povrchy a hladký beton.
GRIP PRIMER
  • Penetrace bitumenových nebo břidlicových membrán, nových, jakož i starých. Použitelné venku na vodorovných, svislých nebo šikmých površích.
SBS BOND