Hlavní nabídka
Nabídka

Diathonite Rinzaffo Regularisation

Aktuální ceny jsou platné pouze u zboží a množství, které máme na skladě. Pokud objednáte zboží (nebo množství), které nemáme na skladě, nedokážeme vám ceny garantovat. Pokud dojde od 1.1.2022 ke zvýšení ceny při vaší objednávce, budeme vás informovat a budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit.

Termín dodání 1 - 6 týdnů. Vzhledem ke vzniklým událostem a případným nařízením Vlády ČR a Světové zdravotnické organizace, může dojít kdykoli ke změně v termínu dodání a dostupnosti zboží.

Odvlhčovací malta s funkcí blokování šíření usazenin soli.

Předmíchaná malta na bázi přírodního hydraulického vápna a minerálních přísad zvolena s vhodnou granulometrií (průměr 0,5-1 mm). Je výborným podkladem pro přípravu podkladu, na který bude odvlhčovací systém aplikován. Jeho protisolná bariérová funkce je ideální pro řešení problémů s vlhkostí, napomáhá a zlepšuje makroporézní strukturu omítky, zejména v případech, kdy je riziko poškození zdiva střední/vysoké. Jeho složení a vlastnosti prodyšnosti zaručují vynikající propustnost vodní páry a tím umožňují správnou prodyšnost zdiva a blokují difúzi krystalických solí.

CENA s DPH za 1 kg - 19,00 Kč (balení 25 kg)

VÝHODY:
Vysoká prodyšnost
• Vysoká zpracovatelnost
• Vysoká mechanická odolnost
Je to vynikající bariéra proti soli
Lze použít v interiéru i exteriéru.
• Ideální pro historickou rekonstrukci a ekologické budovy
• Dodržuje termohygrometrickú rovnováhu podkladu
• Dokonalá kompatibilita s vápnem a silikátovým minerálním povrchem
• Vyrobeno z NHL 5 přírodního hydraulického vápna
Ekologická 

OBLASTI POUŽITÍ:
Přípravek se používá jako protisolná bariéra při řešení problémů s vlhkostí (vzlínající vlhkost, špatná tepelná izolace...), pomáhá a zlepšuje vlastnosti odvlhčovací omítky (Diathonite Deumix). Diathonite Regularization zastavuje proudění solí rozpustných ve vodě do omítky. Kromě toho je jeho aplikace užitečná pro sjednocení nasákavosti stávajícího podkladu, pro sjednocení podkladu a pro vytvoření lepší přilnavosti povrchu omítky. Diathonite Regularization je vhodný na nosné stěny a obkladové stěny z cihel, na tvárnice, tufy, kameny a smíšené konstrukce před aplikací odvlhčovací omítky. Výrobek je určen pro ekologické stavební práce a rekonstrukce, kde je třeba zaručit správnou prodyšnost stěny a všude tam, kde se vyžadují ekologické materiály.

CHARAKTERISTIKA:
Vzhled: Prášek
Komponenty: Jednokomponentní
Pevnost v tlaku: 4,3 N/mm²
Prodyšnost: μ <8
Požární odolnost: Eurotřída A1
Hustota: 1230 kg/m³
Odolnost vůči soli: výborná
Odolnost proti mrazu - rozmrazení: výborná

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek skladujte v dobře větraných prostorách, mimo dosah slunečního záření a ledu, při teplotách mezi +5 °C a +35 °C. Doba skladování: 12 měsíců.

VÝDATNOST:
12 (± 15%) kg/m² na cm tloušťky.

BARVA:
Bílá.

BALENÍ:
Papírové pytle s hmotností 25 kg

PŘÍPRAVA PODKLADU:
• Teplota podkladu musí být mezi + 5 °C a + 35 °C.
Podklad musí být zcela vytvrzený, suchý a odolný.
Povrch musí být důkladně čistý, bez plísní a výkvětů, dobře konsolidovaný, bez volných nebo nekonzistentních částí. Pokud je to nutné, proveďte důkladné čištění s hydro-pískováním a následným čištěním tlakovým čističem.
Odstraňte stěnu až do cihly nebo kamene. Nenanášejte přípravek na staré malby nebo omítky.
Odstraňte usazeniny intersticiálních solí z povrchů.
• Před zahájením aplikace se doporučuje zakrýt každý prvek, příslušenství a vše, co by nemělo být pokryty vrstvou omítky.

MÍCHÁNÍ:
Smíchat Diatonit Rinzaffo s 15 - 20% čisté vody, 4 - 5 l na každý sáček (25 kg). Postupně přidejte prášek do vody. Míchání se může provádět v míchačce na beton nebo v kbelíku (ručně nebo vrtačkou při nízké rychlosti), dokud se nedosáhne homogenní směs bez hrudek.
• Uvedená voda je orientační. Hustota s více či méně tekutou konzistencí je možné získat v závislosti na aplikaci, která se má provést.
Nikdy nepřidávejte nemrznoucí přípravky, cement nebo kamenivo. 

APLIKACE:
Ruční aplikace
1. Před nanesením prvního nátěru navlhčete povrch vodou pod nízkým tlakem až do saturace, aby nedošlo k odstranění vody ze směsi. Neúplná nasycenost by mohla ohrozit přilnavost oškrábaného nátěru a vytvořit trhliny. Tato operace je nezbytná během léta.
2. Naneste vrstvu 0,5 ÷ 3 mm Diathonite Rinzaffo s hladítkem, abyste vyrovnali nasákavost zdiva a zlepšily přilnavost.
3. Naneste následující nátěry, dokud nedosáhnete požadované tloušťky. Každý nátěr musí mít minimální tloušťku 0,5 cm a maximální tloušťku 3,0 cm. Při vyšších tloušťkách aplikujte produkt ve více než jedné vrstvě. Následující nátěr se musí aplikovat, když je předchozí zcela suchý.
4. Po dokončení aplikace výrobek uhlaďte, abyste získali vyrovnaný povrch.
5. Diatonit Rinzaffo hlaďte hladítkem. Navrhujeme, abyste stírali výrobek hladítkem jemně, pokud byste tlačili na ruce, mohly by vzniknout mírné otisky. Správnost hladítka umožňují zabránit tvorbě mikrotrhlin.
6. Pro zlepšení vytvrzování produktu, pokud je to možné, přiložte polyethylenovou fólii na přibližně jeden den po aplikaci, abyste udrželi vysokou vlhkost nebo produkt navlhčili, dokud zcela nevyschne.


Aplikace s omítacím strojem:
Použijte omítací stroj PFT G4 - G5 vybaven následujícím příslušenstvím: uzavřená lopatková míchačka, stator/rotor D6, délka materiálové hadice 25x37 mm ml. 10/20, tryska.
1. Před nanesením prvního nátěru navlhčete povrch vodou pod nízkým tlakem až do saturace, aby nedošlo k odstranění vody ze směsi. Neúplná nasycenost by mohla ohrozit přilnavost oškrábaného nátěru a vytvořit trhliny. Tato operace je nezbytná během léta.
2. Vložte obsah sáčků do násypky a nastavte průtokoměr.
3. Naneste vrstvu Diathonite Rinzaffo Regularization o tloušťce 1,0 až 3,0 cm a nechte ji vysušit. Při vyšších tloušťkách aplikujte produkt ve více než jedné vrstvě. Následující nátěr se musí aplikovat, když je předchozí zcela suchý.
4. Po dokončení aplikace výrobek uhlaďte, abyste získali vyrovnaný povrch.
5. Diatonit Rinzaffo hlaďte hladítkem. Navrhujeme, abyste stírali výrobek hladítkem jemně, pokud byste tlačili na ruce, mohly by vzniknout mírné otisky. Správnost hladítka umožňují zabránit tvorbě mikrotrhlin.
6. Pro zlepšení vytvrzování produktu, pokud je to možné, přiložte polyethylenovou fólii na přibližně jeden den po aplikaci, abyste udrželi vysokou vlhkost nebo produkt navlhčili, dokud zcela nevyschne.

ODVLHČENÍ:
Odvlhčování z vnitřní stěny suterénu
1. Úplně odstraňte poškozený povrch, až po cihlu nebo kámen, začněte od úrovně podlahy a odstraňte základní desku.
2. Pokud je to nutné, vyrovnejte povrch.
3. Použijte WAT-stop (výnos 1,0 kg/m²) až k základní linii, abyste zabránili vlhkosti v protiproudém tlaku.
4. Před úplným zaschnutím WATstop (do 48 hodin) naneste Diathonite Regularization do výšky 50 cm nad úroveň terénu stěrkou nebo nástřikem, s minimální tloušťkou 1,0 cm, abyste vytvořili protisolnou bariéru. Pokud je zdivo velmi zdevastované, musí být vyrovnání aplikováno po celé stěně. V každém případě je třeba odhadnout poškození konstrukce.
5. Počkejte na vysušení Diatonite Rinzaffo, navlhčete omítnutou vrstvu a aplikujte dezinfekční omítku Diathonite Deumix rukou nebo omítacím strojem s minimální tloušťkou 2 cm.

Odvlhčování zevnitř nebo venku v přítomnosti výskytu slaných „výkvětů"
1. Úplně odstraňte poškozený povrch, až po cihlu nebo kámen, začněte od úrovně podlahy a odstraňte základní desku.
2. Podklad důkladně navlhčete. Tato operace je potřebná během léta, není potřebná během zimy.
3. Aplikujte na povrch až 50 cm nad postiženou část z plísní nebo výkvětů Diathonite Rinzaffo zednickou lžící nebo omítacím strojem o minimální tloušťce 0,5 cm pro vytvoření protisolné bariéry. Pokud je úroveň poškození zdiva velmi vysoká, nanášecí nátěr musí být nanesen na celou stěnu.
4. V každém případě musí být stav zdiva posouzen předem. Pro lepší přilnavost omítky nechte povrch drsný.
5. Počkejte na vysušení Diathonite Rinzaffo, navlhčete omítnutou vrstvu a aplikujte dezinfekční omítku Diathonite Deumix rukou nebo omítacím strojem s minimální tloušťkou 2 cm.

DOBA SUŠENÍ:
Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 40% se produkt zcela vysuší za 1 den.
• Doby schnutí jsou ovlivněny relativní vlhkostí a teplotou a mohou se značně měnit.
• Aplikujte Diathonite Rinzaffo do 45 minut po smíchání.
Při aplikaci venku chraňte Diathonite Rinzaffo během schnutí před mrazem, přímým slunečním zářením a větrem. Při vysoké teplotě, přímém slunci nebo silném větru je třeba omítku během prvních 24 hodin navlhčit.
Před pokračováním v omítání vždy zkontrolujte přilnavost nátěru. 

UPOZORNĚNÍ:
• Neaplikujte při teplotách nižších než + 5 °C nebo vyšších + 35 °C.
• Při venkovním používání v letní sezóně používejte produkt v nejchladnějších hodinách během dne, chráněn před sluncem.
• Neaplikujte s bezprostředním nebezpečím deště nebo mrazu, silnou mlhou nebo s relativní vlhkostí nad 70%.

ČIŠTĚNÍ:
Použité zařízení musí být před vytvrzením produktu omýt vodou.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci dodržujte bezpečnostní předpisy a vždy používejte ochranné rukavice a masku proti prachu.


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumenty


Foto


Potřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika