Hlavní nabídka
Nabídka

DECORK

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZALOŽENÁ NA KORKU, KTERÁ SE POUŽÍVÁ NA STĚNY A PODLAHY.

Dekorativní povrchová úprava z korkových a vodních pryskyřic (zrnitost 0 - 1 mm) na dekoraci podlah, stěn a stropů. Povlak má všechny výhody korku: prodyšnost, tepelná izolace, odolnost vůči povětrnostním vlivům, trvanlivost a je protipožární. Je možné vytvořit nekonečné estetické efekty, které mohou mít různé textury.

CENA s DPH na 1 m² - 381,00 Kč (balení 18 kg, přírodní korek)

CENA s DPH za 1 kg - 448,00 Kč (toner balení 2 kg, Bílá 4,5 kg)

(Cena je počítána na dva nástřiky na m²)

 

VÝHODY:
• Vhodné pro vytváření dekorativních efektů.
• Prodyšný a vodoodpudivý.
• Vynikající estetický efekt.
• Rychlá a jednoduchá aplikace.
• Akreditace LEED a označení CE.

VÝTĚŽNOST:
0,8 - 1,0 kg / m2 ve dvou vrstvách.

BARVApodle barevného vzorníku


 

CHARAKTERISTIKA:
Vzhled: Pasta
Komponenty: jednosložkový
Elasticita: 60%.
Schopnost překlenutí trhlin: 2,5 mm.
Test odolnosti proti povětrnostním vlivům: 1680 hodin bez zjevných změn.
Tepelná vodivost: 0,086 W / mK.

 

BALENÍ:
18 kg plastové vědro + 2 kg barvy.
Barva UB1 4,5 kg

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek uchovávejte v originálních nádobách dokonale uzavřených, v dobře větraných prostorách, mimo slunečního světla, vody a mrazu, při teplotách mezi + 5 ° C a + 35 ° C.
Doba skladování: 12 měsíců.

 

Korkové fasády jsou odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům jiných látek, které mají tendenci poškodit povrchovou úpravu stěn. Navíc mají protipožární vlastnosti / klasifikované jako třída M1 /.

Jaké jsou tedy výhody korkového zateplování?

Firmy, které mají realizované stavby zateplení korkem, uvádějí jako základní výhodu životnost. Po 50 letech užívání, nedošlo dle realizačních firem ke zhoršení vlastností, po 100 letech došlo k 5 % zhoršení tepelně izolačních vlastností korku. Proto se na zateplování fasád korkem dává velmi zajímavá záruka.

Korek je difuzní, ale téměř s nulovou nasákavostí vody. Další jeho zajímavou vlastností je antibakteriálnost a paropropustnost. Korek obsahuje přírodní vosk Suberin, který zabraňuje vzniku a šíření plísní, ovšem současně zabezpečuje technické vlastnosti korku v běhu desetiletí beze změn. Tento vosk má také další vlastnost, odpuzuje dřevokazný hmyz a hlodavce. Pro člověka je ale neškodný.

Korek se stále více začíná používat nejen v interiérech, ale i v exteriérech, k zateplování střech, vyrábějí se z něj i části velmi kvalitních dřevěných oken. U oken dnes není problém se sklem, to je dnes teplé. Ale problém Euroooken jsou rámy. A tyto tepelné mosty přes rámy zle přerušit právě výhodně korkem.

Rámy oken jsou právě u pasivních domů jinak problém. Studený rám vlastně představuje „studené sálání“. Což je pro člověka velmi nepříjemné. A pasivní domy, z důvodů solárního zisku, mívají velká okna. Korek se stále více používá i při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. I jako výplň stěn, kročejová izolace, antivibrační desky apod.

VÝHODY KORKOVÝCH NÁSTŘIKU (v bodech):

- Tepelná izolace (korek je nejlepší přírodní tepelný izolátor)

- Zvuková izolace (redukce šumu až o 18 decibelů)

- Pružnost (elastičnost) až 60%

- Energeticky úsporný

- Akustická izolace pro střední frekvence

- Odolnost proti vodě na 100% a bez kapilární činnosti

- Odstranění tepelných mostů

- Anti kondenzace (eliminuje "studené místo" v neizolovaném povrchu)

- Prodyšný na 80%

- Dekorativní a estetický.

- Protipožární, klasifikovaný jako třída 1 (M1) a RF v 55. minutě, samozhášivý od přírody.

- Lehký v suchém stavu Bezúdržbový Odolný a 100% ekologický

- Možnost aplikace na téměř každý povrch (beton, kov, dřevo, PVC, polystyren, omítky atd.)

- Široká škála dekorů

- Cenově výhodnější než klasická tažená fasáda

- Anti ledek (zejména to platí v blízkosti mořských lokalit nebo v agresivním prostředí)

- Odolný vůči slané vodě při ponoření do ní (ne nepřetržitě)

OBLASTI POUŽITÍ:

Produkt určený pro omítání a dekoraci vnitřních stěn, stropů a podlah. Decork vykazuje vynikající schopnost přilnavosti na jakýkoliv typ povrchu a z tohoto důvodu, se správným základním nátěrem, se může používat na různé podklady: kov, sádrová omítka, cementové povrchy a dlažbu. Je vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být zcela vytvrzený a dostatečně odolný. Povrch musí být dokonale vyrovnaný, důkladně očištěn, suchý, bez olejů, tuků, drolivých a nekonzistentních částí nebo jiných materiálů, které by mohly ovlivnit přilnavost produktu.
V případech, kdy jsou na povrchu hrudky, kompletně jejich odebírání škrabkou, abyste získali hladký podklad, případně obnovili poškozené nebo degradovány části vhodnou maltou. V případě hydročistenia (čištění podkladu vodou) čekejte na úplné vyschnutí podkladu.
Potencionální vlhkost podkladu nebo pára, která vzniká v důsledku slunečního záření, může mít vliv na přilnavost aplikovaného produktu.
Na horizontálních vodorovných plochách zajistěte vhodný prostor pro umožnění stékání vody. Dekork se přilne na různé typy podkladů bez nutnosti použití základových nátěrů, avšak je vhodné provést předběžný test k ověření přilnavosti a možnou potřebu použít základní nátěr (penetrační nátěr).

Nová omítka

Ujistěte se, že podklad je dobře vytvrzený a vyrovnaný tak, aby byl co nejvíce hladký. Jinak aplikujte jednu vrstvu vyhlazovacího materiálu Decork .Na podklad použijte specifický fixační přípravek D20 (viz technický list) tak na nátěrových hmotách, jakož i přímo na omítky.

Stará omítka

Ujistěte se, že omítka je kompaktní a dobře přilnavá k podkladu, jinak zabezpečte její částečné nebo úplné odstranění a opětovné opravení.
V případě malovaných omítek, s ohledem na širokou paletu barev dostupných na trhu, je vhodné provést test přilnavosti na kontrolu vhodnosti aplikace nebo nutnosti použití základního nátěru D20 (viz produkt).
Při hrubých omítkách lze Decork použít přímo. V případě prašných podkladů použít fixační přípravek D20.

Sádrokartonová deska

U sádrokartonových povrchů se ujistit, že jsou spoje uzavřeny a vyhlazeny. Nanést fixační prostředek D20.

 

Beton

V případě nově vytvořeného cementového podkladu musí být tento podklad dostatečně vytvrzený. V případě prasklin, otvorů nebo nepravidelných ploch je třeba je opravit vhodnou cementovou maltou. Pro lepší přilnavost na hladkém a ne vlhkém betonu se doporučuje ho vyhladit, vyčistit a pak aplikovat Grip Primer (viz produkt). Na ošetření vyčnívající armatury (železných tyčí) je třeba použít ANTICORROSIVE 2K (viz produkt).
Na vlhkých podkladech používejte Vapostop (viz produkt) jako základní nátěr, abyste předešli tvorbě "puchýřů" (vyboulení) nebo oddělování.
Pokud je podklad ovlivněn vzlínající vlhkostí, je nezbytné použít WAT-stop (viz produkt). Materiál WAT-stop je může také použít k vyplnění malých prasklin nebo trhlin.
Na surový beton použijte základní nátěr VAPOSTOP.

Dlážděné podlahy

Ujistěte se, že dlaždice jsou dobře přilepené k podkladu, jinak je odstraňte a obnovte jejich vhodnou cementovou maltou.
Povrch z dlaždic nesmí vykazovat stopy uvolňujících látek, jako jsou tuky, vosky, oleje, chemikálie atd.
Po pečlivě očištěném podkladu musí být povrch ošetřen podkladovým nátěrem Grim Primer.
Chcete-li vyplnit spoje mezi dlaždicemi a vytvořit dokonale vyrovnaný povrch, naneste produkt Vaposhield nanášen ručně pomocí ocelové nebo pogumované zednické stěrky ve dvou vrstvách. Vaposhield by měl používat i tehdy, když je podklad vlhký nebo je ovlivněn stoupající vlhkostí.
Vzhledem k velké rozmanitosti dlaždic na trhu je vhodné provést test k ověření perfektní přilnavosti systému.

Dřevo

Důkladně vyčistěte povrch odstraněním prachu, volných částí a odlupujících se částí. Dřevo musí být zcela suché, dobře spojené a rozměrově stabilní.
Před aplikací Decork ošetřete dřevěné povrchy pomocí základního nátěru Grip Primer.

Kov

Důkladně očistěte povrch odstraněním všech nečistot a případně laků, které dobře nepřilnuli k povrchu. Před aplikací Decork, aplikujte základní nátěr Grim Primer. V případě rzi ošetřit před nanášením Grip Primer pomocí prostředku Rust Converter (viz produkt). Pokud je kovový podklad nalakován, doporučuje se provést test pro ověření přilnavosti systému.

Hladké povrchy

Na obzvláště hladkých a nesavých površích používejte speciální základní nátěr Grip Primer.
Při podkladech, které nejsou uvedeny v technickém listu, kontaktujte prosím naši společnost.

Ošetřování spojů

Jakékoliv spojení, které se nacházejí na podkladě (spoje mezi betonovými nebo jinými materiálovými deskami, dilatačními spárami, kontrolními spárami nebo izolačními spoji) musí být před aplikací Decorku ošetřit polyuretanovým tmelem Diaseal Strong (viz produkt).
Pomocí silného tmelu Diaseal Strong budou ošetřovat i spoje s dveřmi a okny.

MÍCHÁNÍ:
Produkt vždy promíchejte před aplikací s míchadlem se spirálovým zakončením, dokud se nedosáhne homogenní směs.
• Zcela vyprázdněte obsah sáčku do kbelíku a přidejte barvu naléváním celého obsahu balení.
• Směs míchejte minimálně 2 nebo 3 minuty, dokud se nedosáhne rovnoměrně zbarvená směs.
• Výrobek je připraven k použití a obecně by se neměl ředit. V extrémně horkých klimatických podmínkách je možné přidat:
- při ručních aplikacích maximálně 5% vody (0,9 l vody na balení po 18 kg).
- Při aplikacích s nástřikem pistole, max. 10% vody (1,8 l na balení po 18 kg).
• Doporučuje se ředit výrobek vždy stejným způsobem, aby se zabránilo změnám barev.
• Směs znovu promíchejte.
Do směsi nikdy nepřidávejte cizí komponenty

APLIKACE:
Ruční aplikace
1. Počkejte na úplné vysušení použitého základního nátěru.
2. Naneste první vrstvu Decork v tloušťce 1 mm zednickou stěrkou se zaoblenými okraji. První vrstva může být použita jako vyhlazující směs na vyrovnání povrchu. V případě deště na Decork, který není dokonale suchý, pečlivě zkontrolujte vhodnost na následné pokrytí.
3. Po úplném vysušení první vrstvy (přibližně 10 hodin při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti) naneste druhou tenkou vrstvu produktu na dokončení. Druhou vrstvu nenanášejte příliš mnoho. Pro lepší výsledek a homogennější povrch se doporučuje nátěr nanášet do kříže.                                                                                                                                                                                   4. Co nejdříve po aplikaci uhladit plastovou zednickou stěrkou se 45 ° zaoblenými hranami.                                                                                                                                                         5. Čas aplikace: cca 80/110 m² za den.
   
 Aplikace s násypným pistolí DS-Spray Gun
1. Počkejte na úplné vysušení použitého základního nátěru.
2. Násypková pistole musí mít:
- minimální tlak kompresoru 5,0 barů;
- průměr trysky 8,0 mm.
3. Aplikujte první vrstvu Decork na pokrytí celého povrchu. V případě deště na Decork, který není dokonale suchý, pečlivě zkontrolujte vhodnost na následné pokrytí.
3. Když je první vrstva zcela suchá (přibližně 10 hodin při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti), naneste druhou vrstvu Decork, dokud se podklad zcela nezakryje. Pro lepší výsledek a homogennější povlak se doporučuje stříkání do kříže.
4. Nevyhladzovať.
5. Čas aplikace: cca 200/250 m2 denně.
Decork lze použít i s postřikovacím zařízením DS-5500, průměrem trysky 4,00 mm, tlakovou úrovní 4 (4,0 atm); v tomto případě se čas aplikace pohybuje mezi 700 a 800 m2 denně.
Na konci aplikace druhého nátěru, pro získání hladkého povrchu se může povrchová úprava Decorku zbrousit (obrousit) a potom ochránit pomocí Aquafloor Eco (viz produkt).
Při podlahových aplikacích musí být dekorační povrchová úprava Decork vždy chráněna nátěrem Aquafloor Eco.
Pro dosažení dekorativních efektů je třeba dekorační povrchové úpravy aplikovat společně s výrobkem Decorkoat (viz produkt) a musí se přebrousit (obrousit). Nakonec musí být povrch ošetřen pomocí Aquafloor Eco.

DOBA SCHNUTÍ:
Při teplotě 23 ° C a relativní vlhkosti 50% se produkt vysuší za přibližně 10 hodin.
• Doby schnutí jsou ovlivněny relativní vlhkostí prostředí, teplotou a mohou se značně měnit.
• Chraňte Decork během sušení před deštěm, mrazem, přímým slunečním zářením a větrem nejméně 2 hodiny při teplotě 23 ° C.
• Pokud se aplikuje v množstvích vyšších, než je očekávané, může se výrazně zvýšit doba sušení.

UPOZORNĚNÍ:
• Nezpracovávat při okolní teplotě nebo při teplotě podkladu nižší než + 5 ° C a vyšší než + 35 ° C.
• Během letní sezóny aplikovat přípravek v chladnějších hodinách dne, mimo dosah slunečních paprsků.
• Nepoužívat při bezprostředním ohrožení mrazem, v případě silné mlhy nebo relativní vlhkosti vyšší než 70%.
• Nanášet výrobek na zcela suchý povrch.
• Před kompletním vyschnutím chránit výrobek před silným deštěm.
• Před aplikací výrobku se doporučuje zakrýt každý prvek, který nebude pokrytý Decorkom.
• Skladujte nepoužitý výrobek v originálním obalu

ČIŠTĚNÍ:
Použité nástroje po skončení okamžitě omýt důkladně vodou.
Pokud je výrobek zcela suchý, pro čištění se doporučuje používat neutrální a neagresivní čistící prostředky. Vybrat nejvhodnější metodu čištění (houba, kartáč nebo stroj na vysokotlaké čištění vodou) podle typu nečistoty.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci vždy používat osobní ochranné pomůcky a dodržovat pokyny, uvedené v listu bezpečnostních údajů.

Rady a tipy k využití korkové směsi Decork, nejen na fasády:

- systémy na bazény    - z tuctového domu se může stát skvost

- přírodní zateplení domu    - uplatnění na terasy, beton a bazény

- dopřejte si zdravé bydlení a ušetřete za vytápění


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumenty


Foto


Potřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika